Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE HUKVALDY v POVIS

Id.

POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

5178 Ondřejnice 14.45 14.45 Most místní komunikace -Rychaltice koryto, břehy Nekapacitní na Q10 mapa
5179 Ondřejnice 14.92 14.92 Lávka pro pěší -Rychaltice koryto i břehy Nekapacitní na Q10 mapa
5180 Ondřejnice 15.11 15.11 Most místní komunikace -Rychaltice oba břehy Nekapacitní na Q10 mapa
5181 Ondřejnice 15.25 15.25 Most místní komunikace -Rychaltice oba břehy Kapacitní na Q20 mapa
5184 Ondřejnice 15.755 15.755 Lávka pro pěší -Rychaltice oba břehy Kapacitní na Q20 mapa
5185 Ondřejnice 15.94 15.94 Lávka pro pěší -Rychaltice/Sklenov oba břehy Nekapacitní na Q100 mapa
5186 Ondřejnice 16.418 16.418 Železná lávka pro pěší -Sklenov oba břehy Nekapacitní na Q100 mapa
5187 Ondřejnice 16.93 16.93 Most místní komunikace -Sklenov oba břehy Kapacitní na Q20 mapa
5188 Ondřejnice 17.49 17.49 Lávka pro pěší u Koupaliště - Sklenov oba břehy Kapacitní na Q20 mapa 
5189 Ondřejnice 17.78 17.78 Most místní komunikace -Sklenov oba břehy Nekapacitní na Q100 mapa 

 

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Hukvaldy

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Hukvaldy