Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Frýdek-Místek. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: Obecní úřad Hukvaldy, Hukvaldy 3,  739 46 Hukvaldy; Dokumentace PK je uložena: OÚ Hukvaldy, Hukvaldy 3

telefon/fax: 558 699 213;  e-mail: obec @hukvaldy.eu; webwww.hukvaldy.eu


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP


Povodňová komise obce Hukvaldy odkaz na POVIS

adresa: Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3,  739 46 Hukvaldy

telefon/fax: 558 699 213;  e-mail: obec @hukvaldy.eu

webwww.hukvaldy.eu

pořadí

příjmení, jméno, titul                       

funkce v komisi

adresa na pracoviště                         

kontakt

1

Mgr. Bujnošek, Luděk

předseda

OÚ Hukvaldy, Hukvaldy 3,  739 46 Hukvaldy

558 699 213

775 865 180

2

Ing. Hrčková, Ivana

místopředseda

OÚ Hukvaldy, Hukvaldy 3,  739 46 Hukvaldy

558 699 213

775 865 182

3

Domčík, Petr

člen

OÚ Hukvaldy, Hukvaldy 3,  739 46 Hukvaldy

558 699 213

721 861 059

4

Matulová, Nikola

člen

Hospoda U Richarda, Rychaltice 32, 739 46 Hukvaldy

558 699 260

728 466 455 

5

Fojtíková, Zuzana

člen

 

723 499 222 

6

Sobotíková, Marta

zapisovatelka

OÚ Hukvaldy, Hukvaldy 3,  739 46 Hukvaldy

558 699 213

721 797 065

7

Kovalová, Pavla

zapisovatelka

OÚ Hukvaldy, Hukvaldy 3,  739 46 Hukvaldy

558 699 213 

775 865 181