B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Hukvaldy 

náleží do okresu Frýdek-Místek, ORP Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Katastrální území obce má rozlohu 2 028 ha., v předhůří Moravskoslezských Beskyd. V obci žije 2 080 obyvatel. Obci vévodí třetí největší hradní zřícenina hradu Hukvaldy v České republice. V místní oboře, založené v 16. století, prý čerpal inspiraci pro svou operu Příhody lišky Bystroušky hudební skladatel a hukvaldský rodák Leoš Janáček. Rychalticemi prochází dálnice D48. Obec je zapojena ve Spolku pro obnovu venkova, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, Beskydy-Valašsko, Lašská brána, v Místní akční skupině Pobeskydí a ve svazu měst a obcí ČR.

Obec Hukvaldy (2 080 obyv.) je dobře dopravně dostupná, prochází jí trasa II. třídy 486 spojující Vlčovice s Brušperkem a Krmelínem a trasa I. třídy D48 Frýdek-Místek s Příborem a Novým Jičínem. Region má zemědělsko - průmyslový charakter. Jednou z priorit je další zlepšování stavu životního prostředí, technické, rekreační, kulturní (Janáčkovy Hukvaldy) ubytovací a dopravní infrastruktury, rozvoj podnikatelských aktivit a vzhledu obcí.

Obec Hukvaldy (NUTS5 598691, obyvatel 2 063)

Vznik Hukvald souvisí bezprostředně s jejich historií a geografickou polohou. Obec má původ v obci Sklenov s první písemnou zmínkou z roku 1294 a v obci Rychaltice s první písemnou zmínkou z roku 1394. Dnešní obec Hukvaldy se skládá z pěti místních částí: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov, Rychaltice a Krnalovice.

Je to poslední čistě lašská obec na rozhraní valašsko-lašském, stojí zde jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě, který byl založen za panování krále Přemysla Otakara I. Je to rodiště hudebního skladatele Leoše Janáčka.

Obec leží v nadmořské výšce 282 m n.m.

Klimatické podmínky

Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Hukvaldy leží v oblasti přechodu mezi oceánským a vnitrozemským podnebím a má vyrovnané vlivy pevninského a oceánského podnebí. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým horským masivem Beskyd a jeho směrem napříč větrům, které přinášejí srážky. Hukvaldy, jako součást území okresu Frýdek-Místek, leží na návětrné straně Beskyd, která patří k deštivějším oblastem České republiky.