Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - tel.: 596 612 222, dispecer @pod.cz

Přímý výkon správy páteřního toku Ondřejnice: Povodí Odry, s. p. - závod 2 Frýdek-Místek

Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek, tel.: 596 657 411


Lesy České republiky, s. p. - správa toků oblast povodí Odry

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové - ředitelství podniku, tel: 956 999 111, web: lesycr.cz

Přímá správa vodních toků a přítoků Ondřejnice na katastru Hukvald: Lesy ČR s.p. správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, Tel: 956 951 210, web: lesycr.cz

Ing. Miroslav Kahánek – vedoucí správce toků, tel: 724 523 966, mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz


Vodoprávní úřad – MÚ Frýdek-Místek, oddělení Životního prostředí a zemědělství

Vodoprávní úřad – Oddělení vodního hospodářství

Politických obětí 2478,  738 01 Frýdek-Místek

Vedoucí odd. životního prostředí a zemědělství         Ing. Petra Mičková

                                                             tel: 558 609 695   mickova.petra@frydekmistek.cz

Ing. Laura Adámková   referent vodního hospodářství  Tel.: 558 609 547
 
Ing. Karolína Bryśová  referent vodního hospodářství   Tel.: 558 609 519
 
Ing. Lýdie Hrbáčová  referent vodního hospodářství     Tel.: 558 609 617
 
Růžena Klimšová  referent vodního hospodářství         Tel.: 558 609 495
 
Ing. Renáta Krzysová  referent vodního hospodářství  Tel.: 558 609 493
 
Ing. Michaela Kuběnová  referent vodního hosp.          Tel.: 558 609 678
 
Ing. Pavla Lapišová  referent vodního hospodářství      Tel.: 558 609 490
 
Ing. Veronika Rajnochová  referent vodního hosp.         Tel.: 558 609 492
 
Ing. Marcela Smužová  referent vodního hospodářství  Tel.: 558 609 445
 
Ing. Barbora Sýkorová  referent vodního hospodářství  Tel.: 558 609 546
 
Věra Volníková  referent vodního hospodářství             Tel.: 558 609 494