E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie B a C. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil B 268 Ondřejnice - Kozlovice 

 

Hlásný profil kategorie C : HP C Rychaltice

                                               HP C - Brušperk - Ondřejnice

 


Jsou vybaveny elektronickým snímačem stavů hladin s dálkovým přenosem informací, varovnou SMS a limnigrafickou latí.