Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace II/486 a I/58 směr Příbor.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Objízdné trasy v dPP obce Hukvaldy

Id. objízdné trasy Název objízdné trasy                          Popis objízdné trasy Natočení značky
1573 ObJ_01_Hukvaldy Při Q100 dochází k zaplavení III/4861, objízdná trasa směrem na Příbor do EVA míst ZJZ
1574 OBJ_02_Hukvaldy Objízdná trasa silnicí II/486 směr Mniší JJZ

 

 


Dopravní omezení v dPP obce Hukvaldy

Id. omezení Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
4723 Zákaz vjezdu na most č. 486-012 Zaplavení mostu č. 486-012 přes Ondřejnici Ondřejnice (201410000100) 16.48
4724 Zaplavení mostu 4831-2 Obora Hukvaldy Zákaz vjezdu na most č. 4831-2 Ondřejnice (201410000100) 19.35

 


Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

Hlavní komunikace I/48 Příbor dále Frýdek-Místek