Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Hukvaldy na toku Ondřejnice je hlásný profil kategorie B č. 268 v Kozlovicích (ve správě ČHMÚ, p.o.). Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měření na server obce.

Tento profil je vzdálen 3,7 říčních km protiproudně od Hukvald. Postupovou rychlost, určující doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Ondřejnici stanovují příslušné měrné průtočné křivky a údaje v Tab. N-leté průtoky Ondřejnice – poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstva katastru obce Hukvaldy před povodní.


Tento hlásný profil je zaveden na webovou aplikaci dPP obce Hukvaldy (i Kozlovice).


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Hukvaldy jsou na webovou aplikaci dPP Hukvaldy zařazeny:

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – Frýdek-Místek (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice POD   – KS Kozlovice (ve správě Povodí Odry, s.p.)
  3. srážkoměrná stanice POD   – KS Mošnov (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  4. srážkoměrná stanice POD   – SR Příbor (ve správě Povodí Odry, s.p.)

Hlásné profily přiřazené k dPP Hukvaldy v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Hukvaldy v POVIS